Πίσω
Εικονίδιο Χρήστη

Ομάδα ΚΕΘΤ

Η Θεραπευτική Ομάδα ΚΕΘΤ αποτελείται από λογοθεραπευτές με υψηλή θεωρητική κατάρτιση, μακρόχρονη κλινική εμπειρία και πιστοποιημένη κλινική εξειδίκευση στις διαταραχές ροής της ομιλίας από τον EFS (European Fluency Specialists). Τα μέλη της Ομάδας ΚΕΘΤ ακολουθούν στενά τις εξελίξεις της επιστήμης και της κλινικής εξειδίκευσης και συμμετέχουν ενεργά στο επιστημονικό γίγνεσθαι της παγκόσμιας κοινότητας των εξειδικευμένων θεραπευτών διαταραχών ροής ομιλίας. Πέραν του κλινικού και ερευνητικού της έργου, η θεραπευτική ομάδα ΚΕΘΤ μοιράζεται την κλινική της εμπειρία, την τεχνογνωσία της και τις εξειδικευμένες γνώσεις της παρέχοντας σεμινάρια και εποπτείες σε άλλους λογοθεραπευτές και συμβάλλοντας στην επαγγελματική τους εξειδίκευση προς όφελος της κοινότητας των προσώπων που τραυλίζουν και των οικογενειών τους.

3 Σεμινάρια
12 Συμμετέχοντες

You cannot copy content of this page