Πίσω
01
Υψηλή Εξειδίκευση
Διαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση. Ανάπτυξη εξειδικευμένων κλινικών εργαλείων, θεραπευτικών προσεγγίσεων και εκπαιδεύσεων. Εξειδίκευση στην κλινική προπονητική.
02

Διεθνείς Συνεργασίες

Μέλος του ECSF (European Clinical Specialization of Fluency Disorders) ως Centre of Excellence. Πολύχρονη, συστηματική συμμετοχή σε σωματεία και δράσεις της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.
03

Έμπειροι Εκπαιδευτές

Θεραπευτές με πιστοποιημένη εξειδίκευση στις διαταραχές ροής της ομιλίας από τον EFS, με εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην κλινική εποπτεία και προπονητική.
Ομάδα ΚΕΘΤ
χρόνια κλινικής εμπειρίας
0 +
χρόνια εκπαιδεύσεων
0 +
συμμετοχές λογοθεραπευτών
0 +
εποπτευόμενοι λογοθεραπευτές
0 +
δια ζώσης σεμινάρια
0 +

Υποστηρίζουμε τον κλινικό που ασχολείται ή επιθυμεί να ασχοληθεί με τις Διαταραχές Ροής της Ομιλίας στην κλινική διαχείριση των περιστατικών του. Παρέχουμε εξειδικευμένους και εξατομικευμένους κύκλους εκπαίδευσης ανάλογα με το επίπεδο κατάρτισης κάθε κλινικού. Αξιοποιούμε σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία σε συνδυασμό με παραδοσιακούς τρόπους εκπαίδευσης. Μοιραζόμαστε τις γνώσεις μας και την κλινική μας εμπειρία και ενδυναμώνουμε τους εκπαιδευόμενους λογοθεραπευτές να εξελίξουν τις κλινικές τους δεξιότητες. Υποστηρίζουμε τον ιδιαίτερο τρόπο μάθησης κάθε λογοθεραπευτή και αναδεικνύουμε το κλινικό του δυναμικό. Συμβάλλουμε στην καθιέρωση επαγγελματικής εξειδίκευσης στις Διαταραχές Ροής της Ομιλίας.

You cannot copy content of this page