Πίσω
Εικονίδιο Χρήστη

Βικτώρια Δημητρακή

Γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Ξεκίνησε τις ακαδημαϊκές της σπουδές στο τμήμα Ψυχολογίας του Αμερικάνικου Κολεγίου Ελλάδος, «Deree College» (Bachelor’s Degree in Psychology, 1995). Οι μεταπτυχιακές σπουδές της στην λογοθεραπεία, έγιναν στο τμήμα Κλινικών Σπουδών Επικοινωνίας του City University του Λονδίνου (Pg Dip. Speech and Language Therapy, 2000). Είναι μέλος του Βασιλικού Κολεγίου Θεραπευτών Λόγου και Ομιλίας της Βρετανίας (RCSLT) και του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών (ΠΣΛ). Από το 2000 εργάζεται ως λογοπεδικός για παιδιά και ενήλικες στην Ελλάδα. Είναι κλινικός συνεργάτης του Ινστιτούτου για τις Διαταραχές Επικοινωνίας «λόγος» από το 2000 έως και σήμερα και συνεργάτης του Κέντρου Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού «ΚΕΘΤ» από την ίδρυσή του. Έχει συνεργαστεί με τον ΠΣΛ στην ομάδα ανάπτυξης και στάθμισης του Τεστ Μεταφωνολογικής Ανάπτυξης και Αναγνωστικής Ετοιμότητας ως προς τη Φωνολογική Επίγνωση «Μέταφων Τεστ», σε νηπιαγωγεία και δημοτικά (αναπτυξιακού, ανιχνευτικού και προβλεπτικής εγκυρότητας- συσχέτιση με γραπτό λόγο, 2001-2004), καθώς και με το Ελληνικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία και Θεραπεία του Παιδιού και της Οικογένειας, «Περιβολάκι Ι &ΙΙ» ως εξωτερικός συνεργάτης, για το διάστημα 2003-2004. Τα κλινικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν, διαταραχές ροής της ομιλίας, διαταραχές αυτιστικού φάσματος, βαρηκοΐα, φωνολογικές και γλωσσικές διαταραχές, αφασία. Στο ΚΕΘΤ αναλαμβάνει παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας με διαταραχές στη ροή της ομιλίας. Ως μέλος και κλινικός συνεργάτης της ομάδας ΚΕΘΤ συμμετέχει στο πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του κέντρου, συμμετέχει σαν συνθεραπευτής σε ομάδες θεραπείας και εποπτεύει φοιτητές και κλινικούς. Ειδικεύεται στις προσεγγίσεις Palin PCI (Palin Parent Child Interaction Therapy), πρόγραμμα «Λεξιπόντιξ» για παιδιά σχολικής ηλικίας, ενώ έχει εκπαιδευτεί στα προγράμματα Mini-KIDS, Lidcombe (The Lidcombe Program of Early Stuttering Intervention), Π.Εξ.Σ.Ε (Πρόγραμμα Έμμεσης Παρέμβασης Εξέλιξης Σχέσεων Επικοινωνίας για παιδιά προσχολικής ηλικίας), και TEACCH (Treatment Education of Autistic and related Communication – Handicapped Children).

1 Σεμινάριο
37 Συμμετέχοντες

You cannot copy content of this page