Πίσω
Εικονίδιο Χρήστη

Βασιλική Μπατζιφώτη

Η Βασιλική Μπατζιφώτη είναι απόφοιτη του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ασκήθηκε σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές. Ολοκλήρωσε την πρακτική της άσκηση στο Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού και έκτοτε παρακολούθησε όλο το εσωτερικό πρόγραμμα εξειδίκευσης στις Διαταραχές Ροής της ομιλίας. Στα πλαίσια της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσης, έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων και μετεκπαιδεύσεων στην ειδική αγωγή και τις αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές. Εκπαιδεύτηκε σε κλασσικές και σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους, όπως Palin Parent Child Interaction Therapy (PCI), Picture Exchange Communication System (PECS), Attention Autism, Λεξιπόντιξ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον της και μέρος εκπαίδευσης αποτελούν οι θεραπείες μέσω τέχνης (art therapies). Όντας μέλος της θεραπευτικής ομάδας του ΚΕΘΤ συμμετέχει στο πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης καθώς και στα ερευνητικά προγράμματα του κέντρου.

0 Σεμινάρια
0 Συμμετέχοντες

    You cannot copy content of this page