Πίσω
Εικονίδιο Χρήστη

Ηλίας Σπυρίδης

Ο Ηλίας Σπυρίδης είναι εξειδικευμένος θεραπευτής τραυλισμού (EFS). Ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές στο τμήμα Λογοθεραπείας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου και ύστερα πραγματοποίησε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο "Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων". Έχει λάβει πλήθος μετεκπαιδεύσεων σε ποίκιλα λογοθεραπευτικά πεδία με ιδιαίτερη έμφαση στον τραυλισμό. Είναι απόφοιτος του προγράμματος κλινικής εξειδίκευσης στις Διαταραχές Ροής της Ομιλίας ECSF (Thomas More University, Belgium) και εξειδικευμένος θεραπευτής τραυλισμού. Συμμετείχε στο πρόγραμμα κλινικής εξειδίκευσης στις Διαταραχές Ροής της Ομιλίας του ΚΕΘΤ και παρέχει εξειδικευμένες θεραπείες σε παιδιά, εφήβους και ενηλίκους που τραυλίζουν. Ειδικεύεται στις προσεγγίσεις Palin Parent-Child Interaction Therapy, Λεξιπόντιξ, Stuttering Modification Therapy και Cinema Therapy. Παρέχει θεραπείες στην ελληνική, αραβική και αγγλική γλώσσα. Ως εκ τούτου οι λογοθεραπευτικές του παρεμβάσεις απευθύνονται και στον αραβόφωνο πληθυσμό της Ελλάδας. Είναι μέλος της ομάδας ΚΕΘΤ και συμμετέχει στο πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κλινικής εξειδίκευσης του κέντρου. Είναι μέλος του EFS (European Fluency Speacialists), του ALO (Association Libanaise des Orthophonistes), του IFA (International Fluency Association) καθώς και της Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος στις Διαταραχές Ροής της Ομιλίας του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών.

2 Σεμινάρια
9 Συμμετέχοντες

You cannot copy content of this page